^Naar boven

organiseren Kindercarnaval Ninove

Reglement

Uitreksel uit het reglement van Kindercarnaval:
  
1. Elk verkleed kind tussen 4 en 12 jaar kan zich inschrijven.

2. De inschrijving alsook de kindershow gebracht in de sporthal zijn volledig gratis voor de ingeschreven kinderen.

3. De inschrijvingen gebeuren op basis van een onderverdeling in twee categorieën, elk met een afzonderlijke jury:
Individuelen
Groepen  
 - 2 tot 5 kinderen
 - 6 tot 10
 - 11 tot 21
 - 22 +

*** groepen mogen een dansje brengen voor de jury. Breng uw muziek mee op cd, usb-stick, media-player of gsm.

4. De Juryleden worden aangesteld door de Ridders in de Wortelorde en mogen niet tot de vereniging behoren.

5. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar de originaliteit, de spitsvondigheid en het carnavaleske van de uitbeelding. Hierbij hebben zelfgemaakte ontwerpen de voorkeur.

5 bis: de jurering van de groepen 11+ zal gebeuren aan de hand van volgende categorieën:

 • Presentatie bij inschrijving (vb. via act, liedje of dans …)
 • Kledij en attributen
 • Originaliteit
 • Plezier in de stoet en beleving door de kinderen. De jury zal zich hiervoor verplaatsen langs het parcours.
 • De punten op deze scorekaart worden niet bekend gemaakt.

6. Kinderprins en Kinderprinses kunnen slechts één maal verkozen worden. Wij vragen dan ook dat ex-kinderprinsen die nog wensen mee te doen hun erelint dragen.

7. Prijzen (geldprijs of cadeaubon of diploma) worden toegekend aan:

 • eerste 15 kinderen in de individuele uitslag
 • eerste 5 groepen in de categorie 2 tot 5 kinderen
 • eerste groep in de categorie 6 tot 10 kinderen
 • eerste 3 groepen in de categorie 11 tot 21 kinderen
 • eerste 3 groepen in de categorie 22+

8. De Kinderprins en prinses ontvangen geen geldprijs. Zij worden vereremerkt met een lint en een speciale attentie. Tevens nemen ze deel op de Prinsenwagen aan de zondagstoet en de maandagavondstoet. Ook worden zij verwacht tijdens de wortelworp op maandag na de stoet.

9. De beslissing van de jury is onherroepelijk

10. Kleine Don Augustprijs:

 • Sinds 2016 looft de Prinsencaemere van Ninove (vereniging die alle gewezen Prinsen van de stad groepeert)  DE KLEINE AUGUST PRIJS uit..
  Deze prijs wordt uitgereikt aan het individu of de groep (kleine of grote) die het meest ‘opvalt’ in de kinderstoet. Zo willen wij onze kinderstoet nog mooier en aantrekkelijke maken. De Prinsencaemere zelf zorgt voor de jurering en de prijs wordt dan ook op de dag zelf nog bekend gemaakt tijdens de prijsafroeping.
 • De trofee, een kunstwerk gemaakt door Wim Van Der Smissen, zal echter overhandigd worden samen met de ‘grote’ Don augustprijs op een latere datum.
Copyright © 2013. vzw Ridders in de Wortelorde  Rights Reserved.