^Naar boven

organiseren Kindercarnaval Ninove

Ontstaan & historiek

De Ridderorde is onstaan in maart 1962 met als hoofddoel, het steunen en het aanmoedigen van alle initiatieven met betrekking tot de ninoofse folklore en het maatschappelijk leven. Eveneens kunnen sociale aktiviteiten tot hun taak behoren. Er werd bijzonder aandacht besteed aan de Ninoofse carnaval en reeds in 1964 werd er gestart met de organisatie van kindercarnaval. Dit kinderfeest is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste in ons land.
In 2007 werd gekozen om van de feitelijke vereniging een VZW te maken.

Het begon allemaal in den Keizer, toen Richard Merckaert het idee opvatte ook te Ninove een carnavalsorde op te richten, naast de reeds bestaande Karnavalraad.
Onmiddellijk reageerden twee mensen enthousiast op dit voorstel, namelijk Roger De Cooman en Dr. Raoul Lauwaert. Dr. Pierre Goossens en de toenmalige Burgemeester Emiel Milo werden eveneens gekontakteerd en de Ridderorde was gesticht. We noteren maart 1962.


Met het oog op de Carnavalviering 1963 kwam Bob De Duffeleer de Orde vervoegen. Zodat Prins Don Mickey, de eer kreeg de vijf Ridders plechtig de Ridderslag toe te dienen.
Dat deze Ridderorde niet zo maar toevallig één van de zoveelste voorbijgaande verenigingen zou worden bleek al zeer vlug. Toen de zware werkvergaderingen, als voorbereiding tot Karnaval 1964 volop aan de gang waren, werd op één van deze vergaderingen in een thans niet meer bestaand café, rechtover het kapelleken aan de Koepoort, door Raoul Lauwaert het inrichten van een Kindercarnaval in het leven geroepen. De inschrijvingen hadden plaats "in de Waag" en het eerste kinderprinsenpaar, Anne-Marie Cooyman en Philippe Le Roy, werden door de toenmalige prins gekroond op het podium dat voor het stadhuis opgesteld was.


Deze eerste schuchtere poging, die reeds talrijke verklede kinderen op de been bracht, zou later uitgroeien tot één van de mooiste momenten van het carnavalvieren te Ninove. Jaar na jaar wedijveren moeders mooisten om de zo begeerde titel van Kinderprins en Kinderprinses in de wacht te slepen. Jaar na jaar spande een neutrale jury zich in om uit de 400 tot 500 kinderen dit paar te kiezen, dat volgens hen de titel waard was.


Ondertussen breidde de Ridderorde zich uit en in 1966 werden de zeer ernstige standregelen ofte statuten opgesteld. We lezen dat de Ridders in de Wortelorde in de eerste plaats beoogt : " het verenigen van een aantal leden, verbonden door echte banden van oprechte genegenheid en wederzijdse waardering". Haar doel bestaat in het steunen en aanmoedigen van alle initiatieven met betrekking tot het Ninoofs maatschappelijk leven en de Ninoofse folklore. Gans in het bijzonder zal daarbij aandacht besteed worden aan de Ninoofse carnaval.
Toch zouden wij zeer onvolledig zijn moesten wij het stokpaard van de Ridders in de Wortelorde niet speciaal in het daglicht stellen: het kindercarnavalfeest.


De Ridders hebben er steeds naar getracht, van dit feest iets bijzonders , iets enigs te maken. De stoet door een paar Ninoofse straten en langs de carnavalfoor was te weinig. Er moest een echt kinderfeest komen, met als bekroning de aanstelling van de Kinderprins en de Kinderprinses en het belonen met talrijke prijzen van de mooist verklede kinderen. Alle verklede kinderen moesten voor hun aanwezigheid, voor hun carnavalinzet, beloond worden.


En zo gebeurde het dat vanaf 1970 de kinderstoet uitgebreid werd met een grootse show, die de ganse zaterdagnamiddag in beslag nam.
Beroep werd gedaan op talrijke vedetten, maar ook op eigen mensen. Dikwijls hebben wij ondervonden dat onze eigen show-mannen het bij de kinderen echt waar konden maken.
In 1970 werd van start gegaan met twee akteurs van de K.V.S. Brussel. In 1971, 1972 en 1973 kregen wij Bob davidse (nonkel Bob). Van 1974 tot 1980 werden de bomvolle zalen verwend met het optreden van Nokel Flip en Nonkel Flap. Deze twee echte Ridders, Guy Daelman en Omer Vervliet hebben telkenjare een show gebracht van de bovenste plank.
Een formidabele kindershow kregen we in 1982 van Misha Marah en in 1983-1984 spreidde Philippe Van der Haegen zijn toneeltalenten tentoon, samen met Marijn De Valck, die voor deze gelegenheid het thans welbekende kindercarnavalliedje samenstelde:
"Woailen zejn de Ninovieterkes, woailen zejn de Kaffeegieterkes, …"

Einde jaren '90 deden wij opnieuw beroep op Ninoofse vedetten, Phillippe Van der Haegen en Erik Van Aelbroeck die samen met Jan Neuckermans het podium en de zaal deden daveren van enthousiasme.


In 1998 werden we vanwege het succes gedwongen om met onze show te verhuizen naar CC de Plomblom. De zaal Roosevelt barstte tijdens het kindercarnaval bijna letterlijk uit zijn voegen en ondanks de bereidwillige hulp van de Ninoofse brandweer konden we de veiligheid van de kinderen en de ouders niet meer garanderen.
In het jaar 2000 konden 550 kinderen getuigen van een onvergetelijke Toon en Noot show met Marijn De Valck waarbij alle ingredienten van een ware show aanwezig waren : artiesten, gastoptredens, life muzikanten, aangepast decor, prachtige verlichting, camera's, regisseur, perfecte geluidskwaliteit en twee reuzeschermen waar door videoprojectie zowel de kinderen als de ouders in de foyer het gebeuren nauwlettend kunnen volgen.


In 2003 bleek dat het cultureel centrum opnieuw te klein werd en waren we genoodzaakt uit te wijken naar de stedelijke sporthal waar we maar liefst 700 kinderen mochten verwelkomen.


Het hoogtepunt van onze prille geschiedenis is zonder twijfel de viering van onze 44ste kindercarnaval. In 2007 werden moeite noch kosten gespaard en haalden de Ridders het enige echte circus van Moskou naar Ninove. De tent, die plaats bood aan 1800 personen, zat overladen vol en iedereen kon genieten van een bijzonder spektakel.
Mede dank zij de stijgende verantwoordelijkheid en kosten is de feitelijke vereniging in 2007 overgegaan naar het statuut van V.Z.W.


Moge Kindercarnaval nog jaren en jaren blijven wat het steeds is geweest: het spontane, het mooie, het enthousiaste carnavalgebeuren van, door en voor de kinderen.
Er kunnen nog honderden bladzijden geschiedenis geschreven worden, maar dit zou ons te ver leiden.En zo komen wij tot het slot van dit overzicht van een periode in het Ninoofs carnavalleven. De Ridderorde breidde zich vanaf 1965 geleidelijk uit en in de daaropvolgende jaren werd de Ridderslag gegeven aan Willy De Geest, Louis Waltniel, Jef Couck, André Paul, Jacques Evenepoel, Omer Vervliet, Guy Daelman, Jerome Peeters, Luc Hamelinck, Marcel De Schrijver, Louis De Saedeleer, Marc De Kegel, Jacques De Moor, Karel Van Belle, Willy Verlé, Toon Van Melkebeek, Jacques Heymans, Roland Van Laethem, Wilfried Mattens, Marc Vanderhoeven, Rik Lauwaert, Paul-Guy Gerald, Luc Van Muylem, Geo De Cleer, Johan Soetaert, Ward Van Kerckhove, Pascal Van de Waeter, Kristoff Van Muylem, Ivo De Deyn, Jurgen De Schrijver, Jo Willems, Bruno luysterman, Mathieu Van Kerrebroeck, Maxim De Deyn, Glenn Symoens, Stijn Vander Elst en Mario Dehandschutter..
   
Verschillende Ridders vroegen en bekwamen het statuut van Senior-Ridder, anderen hebben de Orde verlaten of zijn ons ontvallen.

Copyright © 2013. vzw Ridders in de Wortelorde  Rights Reserved.